Πλαταιών 48, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 54249

Τηλέφωνο: 2310310260

Κινητό: 6938287018

E-mail: bekrodimitri@gmail.com

Υπεύθυνος: Μπεκροδημήτρη Βικτώρια

Κατηγορία: ΠΟΔΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 32163

Ιστοσελίδα: http://www.podotherapeia.gr